اپراتورها (عملگرها)

ما عملگرهای زیادی را از دوران مدرسه می‌شناسیم. عملگرهایی مانند جمع +، تفریق -، ضرب * و غیره. در این مطلب ما تمرکز می‌کنیم روی عملگرهایی که در ریاضی دوران مدرسه پوشش داده نشده‌اند. معرفی چند واژه بهتر است ابتدا با چند واژه آشنا شویم: عملوند (operand): عبارت 5 * ادامه مطلب…

تبدیل نوع متغیرها

اکثر اوقات اپراتورها و توابع، مقداری که گرفته‌اند را به نوع مورد نظر تبدیل می‌کنند. برای مثال، alert مقدارهای ورودی‌اش را به رشته تبدیل می‌کند تا آن‌ها را چاپ کند و اپراتور‌های ریاضی، مقدار ورودی را به اعداد تبدیل می‌کنند. اما گاهی اوقات ما نیاز داریم تا خودمان این تغییر ادامه مطلب…