مقایسه‌ها

ما عملگرهای مقایسه (Comparison) زیادی را از ریاضیات می‌شناسیم: بزرگ‌تر از: a > b و کوچک‌تر از: a < b بزرگ‌تر از یا مساوی با: a >= b و کوچک‌تر از یا مساوی با: a <= b برابر با: a == b (دقت کنید که از دو علامت تساوی == استفاده کنید. یک علامت تساوی = برای انتساب به کار می‌رود). نا برابر با: در ریاضی بصورت a ≠ b به کار می‌رود اما در جاوا ادامه مطلب…

اپراتورها (عملگرها)

ما عملگرهای زیادی را از دوران مدرسه می‌شناسیم. عملگرهایی مانند جمع +، تفریق -، ضرب * و غیره. در این مطلب ما تمرکز می‌کنیم روی عملگرهایی که در ریاضی دوران مدرسه پوشش داده نشده‌اند. معرفی چند واژه بهتر است ابتدا با چند واژه آشنا شویم: عملوند (operand): عبارت 5 * 2 را در نظر بگیرید. عملگر ضرب * دارای دو عملوند است، عملوند چپ یعنی عدد 2 و عملوند راست که عدد 5 می‌باشد. بعضی‌ها ادامه مطلب…

تبدیل نوع متغیرها

اکثر اوقات اپراتورها و توابع، مقداری که گرفته‌اند را به نوع مورد نظر تبدیل می‌کنند. برای مثال، alert مقدارهای ورودی‌اش را به رشته تبدیل می‌کند تا آن‌ها را چاپ کند و اپراتور‌های ریاضی، مقدار ورودی را به اعداد تبدیل می‌کنند. اما گاهی اوقات ما نیاز داریم تا خودمان این تغییر نوع متغیر را انجام دهیم. تبدیل به رشته (ToString) زمانی کاربرد دارد که بخواهیم یک مقدار را به نوع رشته یا همان string در بیاوریم: ادامه مطلب…