بخش ۱ : زبان جاوا اسکریپت

در این بخش ما با خود جاوا اسکریپت آشنا خواهیم شد و مطالب جانبی و تکمیلی را در بخش‌های دیگر خواهیم گفت. به عبارت دیگر می‌خواهیم در این بخش تنها با قواعد زبان جاوا اسکریپت آشنا شویم.

۱. معرفی جاوا اسکریپت

۲. مبانی جاوا اسکریپت

     ۲.۱   اولین برنامه

     ۲.۲   ساختمان کدها

     ۲.۳   نسخه مدرن، “use strict”

     ۲.۴   متغیرها

     ۲.۵   انواع داده

     ۲.۶   تبدیل نوع متغیرها

     ۲.۷   اپراتورها (عملگرها)

     ۲.۸   مقایسه‌ها

     ۲.۹   پنجره‌های pop-up

     ۲.۱۰   اپراتورهای شرطی