سه عملگر منطقی در جاوا اسکریپت داریم:

  • عملگر “یا” (OR): ||
  • عملگر “وَ” (AND): &&
  • عملگر “نات” (NOT): !

این عملگرها می‌توانند روی هر نوع از داده‌ها اعمال شوند. همچنین نتیجه آن‌ها نیز می‌تواند هر نوع داده‌ای باشد.


عملگر “یا”: ||