در این مطلب سه پنجره پاپ‌آپ را بررسی می‌کنیم:

  • alert: برای نمایش متن.
  • prompt: برای دریافت ورودی.
  • confirm: برای تایید کردن.

در ادامه سه پنجره بالا را بصورت کامل بررسی می‌کنیم.


پنجره alert

نحوه نوشتن (syntax):

این کد یک پیام را نمایش می‌دهد و اجرای برنامه یا سایت را متوقف می‌کند، تا زمانی که کاربر روی دکمه “OK” کلیک کند.

برای مثال:

یک پنجره کوچک با پیام نوشته شده به نمایش در می‌آید که به آن پنجره مودال (modal window) گفته می‌شود. به این معنی که بازدید کننده نمی‌تواند با سایر اجزای صفحه کار کند یا دکمه دیگری را فسار دهد تا زمانی که بر روی دکمه “OK” کلیک کند.


پنجره prompt

تابع prompt دو آرگومنت (در این‌جا منظور ورودی است) می‌پذیرد:

تابع prompt یک پنجره مودال را به همراه یک متن اجرا می‌کند. یک فیلد (field) ورودی برای بازدیدکننده و دکمه‌های OK و Cancel.

حال به بررسی ورودی‌های این تابع می‌پردازیم:

title: متنی که برای بازدیدکننده نمایش داده می‌شود.

default: یک ورودی اختیاری است. برای مقداردهی اولید به فیلد.

خروجی تابع prompt دو حالت دارد:

  1. متنی که درون فیلد ورودی نوشته شده را برمی‌گرداند.
  2. مقدار null را برمی‌گرداند اگر فیلد متوقف (cancel) شده باشد.

برای مثال:


پنجره confirm

نحوه نوشتن (syntax):

تابع confirm یک پنجره مودال را به همراه یک سوال اجرا می‌کند و دکمه‌های OK و Cancel را دارد.

نتیجه (خروجی) true است اگر بازدیدکننده روی OK کلیک کند و در غیر اینصورت false است.

برای مثال:


… پایان مطلب 🙂