عملگرهای منطقی

سه عملگر منطقی در جاوا اسکریپت داریم: عملگر “یا” (OR): || عملگر “وَ” (AND): && عملگر “نات” (NOT): ! این عملگرها می‌توانند روی هر نوع از داده‌ها اعمال شوند. همچنین نتیجه آن‌ها نیز می‌تواند هر نوع داده‌ای باشد. عملگر “یا”: ||

اپراتورهای شرطی

گاهی اوقات ما نیاز داریم تا بر پایه یک شرط، کاری را انجام دهیم. برای این کار می‌توانیم از دستور شرطی if یا عملگر شرطی ? استفاده کنیم. دستور شرطی if اولین دستور شرطی، if است. دستور if (ساختار کنترلی if) یک شرط را بررسی می‌کند، اگر نتیجه آن شرط ادامه مطلب…

پنجره‌های pop-up

در این مطلب سه پنجره پاپ‌آپ را بررسی می‌کنیم: alert: برای نمایش متن. prompt: برای دریافت ورودی. confirm: برای تایید کردن. در ادامه سه پنجره بالا را بصورت کامل بررسی می‌کنیم. پنجره alert نحوه نوشتن (syntax):

این کد یک پیام را نمایش می‌دهد و اجرای برنامه یا سایت را ادامه مطلب…